Zawadzki, R. „Biblijne Inspiracje Encykliki «Dives in Misericordia»”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 17, nr 2, kwiecień 2020, s. 93-99, doi:10.34839/wpt.2009.17.2.93-99.