Jezierska, Ewa. „VI Walne Zebranie Biblistów Polskich XLVII Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich (Olsztyn, 22-24 IX 2009)”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 17, nr 2, kwiecień 2020, s. 263-4, doi:10.34839/wpt.2009.17.2.263-264.