Musioł, M. „Marian Sentek, Działalność Pastoralna kardynała Klemensa Augusta Von Galena, Ordynariusza Diecezji Münster W Latach 1933-1946, Wrocław 2008, Ss. 336”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 17, nr 2, kwiecień 2020, s. 275-80, doi:10.34839/wpt.2009.17.2.275-280.