Maspero, G. „Epistemologia Teologiczna I Ontologia Trynitarna U Akwinaty”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 28, nr 1, czerwiec 2020, s. 85-108, doi:10.34839/wpt.2020.28.1.85-108.