Merecki, J. „Europa, Filozofia I chrześcijaństwo”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 28, nr 2, grudzień 2020, s. 285-94, doi:10.34839/wpt.2020.28.2.285-294.