Biernaczyk, M. „Kosmologia medioplatońska W Pismach Tacjana Syryjczyka I Atenagorasa Z Aten”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 29, nr 2, grudzień 2021, s. 223-48, doi:10.34839/wpt.2021.29.2.223-248.