Kowalczyk, Dariusz. „Trójca Święta, Rodzina Ludzka I wspólnota Zakonna. Możliwości I Ograniczenia Analogii Trynitarnych”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 29, nr 1, czerwiec 2021, s. 163-87, doi:10.34839/wpt.2021.29.1.163-187.