Tomaszewski, J. „Sprawozdanie: Przez wartości I Kompetencje Do Sukcesu Firmy. Konferencja otwierająca I Edycję Akademii Przedsiębiorczości «Aptissimi», Centrum Misji Afrykańskich – Borzęcin Duży, 17–18 września 2021 Roku”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 29, nr 2, grudzień 2021, s. 347-50, doi:10.34839/wpt.2021.29.2.347-350.