Seweryniak, H. „Recenzja: Andrzej Kansy, Funkcje Prasy Wyznaniowej. Studium Na przykładzie mariawitów, Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej W Płocku, Płock 2020, Ss. 428”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 29, nr 2, grudzień 2021, s. 313-2, doi:10.34839/wpt.2021.29.2.313-323.