Zatwardnicki, Sławomir. „Czy Wszystko, Co Twierdzą Autorzy Natchnieni, należy uważać Za Stwierdzone Przez Ducha Świętego? Konieczność pogłębionej Interpretacji Nr 11 Dei Verbum ”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, t. 30, nr 1, lipiec 2022, s. 83-118, doi:10.34839/wpt.2022.30.1.83-118.