Berkman, Joyce Avrech. „Fenomenologia a Filozofia chrześcijańska. Trzy Przemiany Edith Stein”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 27, no. 2 (grudzień 23, 2019): 201–224. Udostępniono wrzesień 25, 2022. https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/2188.