Rosik, Mariusz. „Marina Paszuk, Białoruskie przekłady Pisma Świętego w latach 1926–2013. Studium Historyczno-porównawcze, Mińsk: «Pro Christo», 2017, Ss. 412”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 25, no. 1 (listopad 20, 2019): 210–212. Udostępniono listopad 27, 2022. https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/2301.