Giemza, Bogdan. „Sprawozdanie Z I Kongresu Teologii Praktycznej Pt. «Polska Krajem misyjnym?», Warszawa, 19–21 września 2016”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 24, no. 2 (listopad 15, 2019): 239–241. Udostępniono luty 7, 2023. https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/2303.