Kubiś, Adam. „Papież Jan XXIII a II Sobór Watykański”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 21, no. 2 (styczeń 17, 2020): 231–240. Udostępniono grudzień 8, 2022. https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/2880.