Adamczyk, Dariusz. „Oczyszczenie Ludu Bożego Z grzechów W świetle Listu Do Hebrajczyków”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 20, no. 2 (marzec 4, 2020): 45–56. Udostępniono grudzień 8, 2022. https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/2951.