Giemza, Bogdan. „Czesław Parzyszek SAC, Nowa Ewangelizacja – Drogą Kościoła Do Nadziei. Refleksje W Oparciu O Nauczanie Jana Pawła II, (Biblioteka Instytutu Teologii Apostolstwa 10), Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2010, Ss. 502”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 19, no. 2 (marzec 19, 2020): 242–245. Udostępniono grudzień 2, 2022. https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/3041.