Wołyniec, Włodzimierz. „Aktualność Trynitologii starożytnego Synodu Rzymskiego (ok. 263 r.)”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 19, no. 1 (marzec 26, 2020): 91–104. Udostępniono grudzień 1, 2022. https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/3054.