Lukoszek, Michał. „Antykoncyliarystyczne Orzeczenia Konstytucji «Pastor Aeternus» I Soboru Watykańskiego”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 18, no. 2 (marzec 31, 2020): 37–50. Udostępniono grudzień 8, 2022. https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/3085.