1.
Tupikowski J. Józef Bremer, Josef Rothhaupt (red.), Ludwig Wittgenstein: „przydzielony do Krakowa” – „Krakau zugeteilt”, Wyższa Szkoła FilozoficznoPedagogiczna „Ignatianum” – Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, ss. 590. wpt [Internet]. 31 marzec 2020 [cytowane 27 listopad 2022];18(2):277-80. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/3093