1.
Zatwardnicki S. Jedno źródło Objawienia a dwa nurty przekazu i poznania Objawienia. Apologijny wymiar teologii Josepha Ratzingera. WPT [Internet]. 4grudz.2020 [cytowane 12maj2021];28(2):63-. Available from: https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/3508