Kontakt

Al. Racławickie 14, CP 22
20-950 Lublin, Poland
Phone number +48 81 445 37 12
e-mail: znkul@kul.pl


Główna osoba do kontaktu

Dariusz Szkutnik
Sekretarz redakcji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
508 513 244

Wsparcie techniczne

Robert Kryński
603 072 530