Zespół redakcyjny 

Rada naukowa

 • Ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna – Uniwersytetu Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz – Uniwersytet Śląski
 • Ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Prof. dr hab. Jacek Sobczak – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • O. Prof. A. Wodka – Papieski Uniwersytet Laterański w Rzymie
 • S. dr hab. Tereza Obolevich – Uniwersytetu Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Prof. Dr. Markus Vogt – Ludwig-Maximilians-Universität Raum
 • Tetiana Yablonska – Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki
 • Dr Brian Conway – National University of Ireland Maynooth
 • Doc. dr Alena Krunková – Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Komitet redakcyjny

 • dr hab. Bożena Czernecka-Rej
 • prof. dr hab. Karol Klauza
 • ks. prof. dr hab. Janusz Mariański
 • dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
 • prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa
 • s. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
 • dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL – redaktor naczelny
 • mgr Robert Kryński – sekretarz redakcji
 • mgr Katarzyna Drop – redaktor stylistyczny i językowy
 • dr Małgorzata Sławek-Czochra – redaktor językowy tekstów w j. angielskim
 • ks. dr Marek Pytko – redaktor językowy j. angielski