ZN KUL na liście czasopism punktowanych

2019-08-01

Wczoraj MNiSW opublikowało wykaz czasopism punkowanych. Miło nam poinformować, że „Zeszyty Naukowe KUL” znalazły się w tym wykazie. Za publikację na łamach ZN KUL będzie przysługiwać 20 punktów. Zapraszamy do publikowania w naszym czasopiśmie!

Nasze czasopismo ma swój profil na Facebooku

2019-06-26

Od dzisiaj funkcjonuje profil naszego czasopisma na Facebooku, co – mamy nadzieję – usprawni komunikację między redakcją a czytelnikami i potencjalnymi autorami. Na profilu będziemy publikować komunikaty redakcyjne oraz prezentować wybrane teksty i numery. Chętnie też odpowiemy na wszelkie pytania przez komunikator facebookowy – Messenger. Zachęcamy do polubienia profilu! Warto być na bieżąco! 

Link do profilu: https://www.facebook.com/Studia-nad-Wartościami-Studies-on-Values-2391414274426424

 

Zmiana profilu czasopisma

2019-05-06

Informujemy, że „Zeszyty Naukowe KUL” mają nowy profil merytoryczny. Pozostają nadal czasopismem interdyscyplinarnym, lecz od 2019 roku problematyka w nich poruszana koncentruje się na temacie wartości – ich identyfikacji, roli, przemian, konfliktu wartości oraz ich oddziaływania na wielokulturowe społeczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej, w tym na ich systemy prawne i polityczne.

Zachęcamy do zgłaszania tekstów do publikacji na łamach ZN KUL. Zgłoszeń należy dokonywać przez system OJS czasopisma: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/about/submissions.

 

Zeszyty Naukowe KUL już oficjalnie na liście 500 czasopism zakwalifikowanych do programu „Wsparcie dla czasopism”

2019-03-29

Obecność ZN KUL na liście 500 czasopism przewidzianych do wsparcia oznacza, że zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 i § 10 ust. 3 rozporządzenia MNiSW z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych... (Dz.U. z 2018 r., poz. 2152 ze zm.) ZN KUL znajdą się w wykazie czasopism naukowych MNiSW i za publikację artykułu naukowego na łamach naszego czasopisma autorzy będą mogli zgłosić 20 pkt. do dorobku naukowego, a za publikację recenzji – 5 pkt.

„Zeszyty Naukowe KUL” rekomendowane do programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

2019-03-04

Pismem z dnia 1 marca 2019 zostaliśmy poinformowani o rekomendacji naszego czasopisma do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. 

„Zeszyty Naukowe KUL są czasopismem z 60-letnią tradycją, co jest ważnym atutem dla prestiżu i rozpoznawalności tytułu w środowisku polskich badaczy” – napisano w uzasadnieniu. Opiniujący docenili również plany Redakcji dotyczące umiędzynarodowienia ZN KUL.