Zmiana profilu czasopisma

2019-05-06

Informujemy, że „Zeszyty Naukowe KUL” mają nowy profil merytoryczny. Pozostają nadal czasopismem interdyscyplinarnym, lecz od 2019 roku problematyka w nich poruszana koncentruje się na temacie wartości – ich identyfikacji, roli, przemian, konfliktu wartości oraz ich oddziaływania na wielokulturowe społeczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej, w tym na ich systemy prawne i polityczne.

Zachęcamy do zgłaszania tekstów do publikacji na łamach ZN KUL. Zgłoszeń należy dokonywać przez system OJS czasopisma: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/about/submissions.