ZN KUL na liście czasopism punktowanych

2019-08-01

Wczoraj MNiSW opublikowało wykaz czasopism punkowanych. Miło nam poinformować, że „Zeszyty Naukowe KUL” znalazły się w tym wykazie. Za publikację na łamach ZN KUL będzie przysługiwać 20 punktów. Zapraszamy do publikowania w naszym czasopiśmie!