Dzieje Kościoła greckokatolickiego według „Prawosławnej Encyklopedii”


Abstrakt

Rec.: Православная Энцыклопедия, Москва 2000–2017, т. 1–45.

Słowa kluczowe

Kościół greckokatolicki

Pobierz

Opublikowane
2017-10-12


Dział
Recenzje

Udostępnij

Radwan, M. (2017). Dzieje Kościoła greckokatolickiego według „Prawosławnej Encyklopedii”. Zeszyty Naukowe KUL, 60(2), 445-468. https://doi.org/10.31743/zn.2017.60.2.445-468

Marian Radwan  mradwan@scj.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)


Inne teksty tego samego autora