Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego


Abstrakt

Inedita, t. 1-2, red. Edward Gigilewicz, s. Maria Loyola Opiela; Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita, Indeksy, oprac. Weronika Gigilewicz, Wydawnictwo Zgromadzenie Sióstr BDNP, Lublin 2016, t. 1 – ss. 894, t. 2 ss. – 1006, Indeksy – ss. 62.

Słowa kluczowe

Edmund Bojanowski

Pobierz

Opublikowane
2018-01-09


Dział
Recenzje

Udostępnij

Musiał, S. (2018). Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Zeszyty Naukowe KUL, 60(4), 277-279. https://doi.org/10.31743/zn.2017.60.4.277-279

Sebastian Musiał  sebastian_musial1@interia.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)