Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego


Abstrakt

red. Maria Loyola Opiela, Lublin, Wydawnictwo Episteme, 2016, ss. 495.


Słowa kluczowe

Edmund Bojanowski

Pobierz

Opublikowane
2018-01-09


Dział
Recenzje

Udostępnij

Jurczyszyn, M. (2018). Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego. Zeszyty Naukowe KUL, 60(4), 281-283. https://doi.org/10.31743/zn.2017.60.4.281-283

Marek Jurczyszyn  marek-jurczyszyn@wp.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)