Fotografia w nurcie teoriopoznawczym


Abstrakt

W artykule przedstawione są cztery programy fotografii artystycznej związane z refleksją nad mediami. W pierwszej części opisana jest relacja fotografii i tzw. pre-mediów, charakterystycznych postrzeganiu, tj. światło, powietrze. W drugim rozdziale przedstawiony jest związek między ziarnistą strukturą fotograficzną a teorią pola równomiernego będącą u podstaw wiedzy z zakresu kompozycji wizualnej oraz kreacji znaków. W trzeciej części fotografia opisana jest na tle rozwoju cyfrowej technologii wpływającej zasadniczo na zmianę procesu powstawania zdjęć. Ostatni rozdział dotyczy związków fotografii z mediami społecznymi rozumianymi jako specyficzna więź łącząca ludzi używających zdjęć w celach komunikacyjnych.

Słowa kluczowe

pre-media; struktura fotograficzna; znak; stare i nowe media; media społeczne

Bibliografia:
R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Warszawa 1996. [Google Scholar]
Ch. Cotton, Fotografia jako sztuka współczesna, Kraków 2010. [Google Scholar]
Z. Dłubak, Językowe próby, rozmowę przepr. M. Jakubowicz, „Artluk” 2008, nr 3 (9). [Google Scholar]
Z. Dłubak, Drogi Jerzy, w: J.Olek Bezwymiar iluzji, Wrocław 1995. [Google Scholar]
M. Fleischer, Konstrukcja rzeczywistości 2, Wrocław 2008. [Google Scholar]
V. Flusser, Ku filozofii fotografii, przeł. J. Maniecki, Warszawa 2015. [Google Scholar]
V. Flusser, Writings, trans. Erik Eisel, Minneapolis 2002. [Google Scholar]
O. Hansen, Zobaczyć świat, Warszawa 2005. [Google Scholar]
D. Higgins, Intermedia i inne eseje, wyb. P. Rypson, Warszawa 1985. [Google Scholar]
M. Jakubowicz, Nieustające fotografowanie. Poszukiwania w obrębie znaku i języka oraz poza systemem, w: „Seminatria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, Wrocław 2007 nr. 6 (57). [Google Scholar]
M. Jakubowicz, Medium na białym tle.Wrocław 2008. [Google Scholar]
M. Jakubowicz, K. Moszczyński, Generowanie obrazów, w: Badanie i projektowanie komunikacji 4. red. A. Siemes, M. Grech, Kraków 2015. [Google Scholar]
M. Jakubowicz, Typy mediów, w: Teorie komunikacji i mediów, red. M. Graszewicz, M. Wszołek, Kraków 2016. [Google Scholar]
L. Kaćma, Zagadnienia wizualne, w: Materiały z badań prowadzonych w Pracowni działań i struktur wizualnych w latach 1971-72. Wrocław 1972. [Google Scholar]
L. Kaćma, A. Lachowicz, Teoria pola równomiernego, w: Materiały z badań prowadzonych w Pracowni działań i struktur wizualnych w latach 1971-72. Wrocław 1972. [Google Scholar]
A. Lachowicz, Perswazja wizualna i mentalna. Wrocław 1972. [Google Scholar]
A. Lachowicz, Obserwacje i notacje. Warszawa 2008. [Google Scholar]
J. Lewczyński, Fotografie i rzeczy znalezione. Wrocław 2007. [Google Scholar]
D. Mersch, Teorie mediów. Przeł. E. Krauss. Warszawa 2010. [Google Scholar]
M. McLuhan, Wybór tekstów, przeł. E. Różalska, J. M. Stokłosa, Poznań 2001. [Google Scholar]
J. Olek, O..., Poznań 2013. [Google Scholar]
M. Poprawska, Światłoforma. Książka dla fotografii. Materiały z archiwum M. Poprawskiej, Poznań 1999. [Google Scholar]
S. Wojnecki, Fotografia gwiazda podwójna kultury. Pisma z lat 1977-2004. Poznań 2007. [Google Scholar]
E. Wójtowicz, Sztuka w kulturze postmedialnej, Gdańsk 2016. [Google Scholar]
Linkografia G. Crewdson, Beneath the Roses, online, http://www.gregorycrewdsonmovie.com/ (dostęp: 10.09.2017). S. Decyk, Cyklografie, online, http://fotografia.uap.edu.pl/wykladowcy/decyk-slawomir/ (10.09.2017). Z. Dłubak, Asymetrie, online, http://faf.org.pl/image/tid/353 (dostęp10.09.2017). [Google Scholar]
P. Kula, Narzędzia i eksperymenty, online, http://pawelkula.blogspot.com/p/zabaw.html (dostęp 10.09.2017). S. Meisalas, Kurdistan, online, http://www.susanmeiselas.com/archive-projects/kurdistan/#id=intro (10.09.2017). [Google Scholar]

Filmografia [Google Scholar]
J. Meyerowitz, wypowiedź w filmie: Ch. Dunn, Nowojorska ulica w obiektywie. Stany Zjednoczone 2013. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-05-11


Dział
Komunikacja społeczna

Udostępnij

Jakubowicz, M. (2018). Fotografia w nurcie teoriopoznawczym. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 245-264. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.245-264

Michał Wojciech Jakubowicz  jakubowicz88@gmail.com
Michał Jakubowicz doktor sztuk plastycznych adiunkt Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej w Filii we Wrocławiu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego Katedra Grafiki  Polska

Michał Jakubowicz (ur. 1977) absolwent polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz fotografii na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie uzyskał stopień doktora sztuk plastycznych na podstawie rozprawy Forma jako ścieżka semiozy. W pracy naukowej zajmuje się badaniem form wizualnych w komunikacji społecznej, strukturami i systemami obrazów technicznych. Realizacje twórcze – fotografie, filmy, rysunki, teksty – prezentuje na wystawach w kraju i za granicą. Publikowałm.in. w „Artluku”, „Communication Design Magazine”, „Dykcji”, „Exicie”, „Odrze”, „Pomostach”, „Ricie Baum”. Autor monografii twórczości Jerzego Olka Medium na białym tle (2008), książki poetyckiej Żywa mapa i bitmapa (2015) oraz badań empirycznych publikowanych w ramach serii Badanie i projektowanie komunikacji (2014, 2015). Współautor antologii Poetyckie raporty z rzeczywistości, zakładki „Myślnik” na portalu o.pl, licznych katalogów artystycznych. Związany z wrocławską galerią 2p (2005–2006), krakowską Foto-Medium-Art (2007–2010) oraz grupą naukową Projektowanie Komunikacji. Wykłada na Uniwersytecie SWPS i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)