Kontekst medialny fotografii mortualnej na przykładzie zdjęć pośmiertnych Stanisława Wyspiańskiego i Adama Mickiewicza


Abstrakt

Artykuł pokazuje na przykładzie historii obecności kulturowej ciał zmarłych dwóch wieszczów narodowych: Stanisława Wyspiańskiego i Adama Mickiewicza historię rozwoju prasowego dyskursu wokół śmierci. W wypadku Wyspiańskiego: odejście poety i pogrzeb stały się samodzielnymi faktami medialnymi, które po stu latach doczekały się osobnej wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie. Przywołany w niniejszym kontekście Mickiewicz stał się pierwszym polskim wieszczem, którego zdjęcie zwłok weszło do obiegu powszechnego. Obecna kultura dokonała marginalizacji zagadnień funeralnych. Tekst prowokuje do postawienia pytania: czy taka droga jest słuszna?

Słowa kluczowe

Stanisław Wyspiański; Adam Mickiewicz; fotografia mortualna; prasa przełomu XIX i XX wieku

„Czas”, 1907, nr 275 (29.XI 1907). [Google Scholar]
„Głos Narodu: dziennik polityczny założony w roku 1892 przez Józefa Rogosza”, nr 546 z dnia 30. XI i 1 XII 1907. [Google Scholar]
„Nowa reforma”, Kraków 30 listopada 1907, nr 553. [Google Scholar]
„Sami złożyliście stos…” Pogrzeb Stanisława Wyspiańskiego, [katalog], Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2007. [Google Scholar]
„Świat. Pismo tygodniowe ilustrowane”, Warszawa-Kraków, nr 49, 7 grudnia 1907 roku. [Google Scholar]
Bauman Zygmunt, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Sic, Warszawa 2000 [Google Scholar]
Hacking Juliet, Campany David, Historia fotografii, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2014 [Google Scholar]
Hendrykowska Małgorzata, Historia polskiego filmu dokumentalnego (1896-1944), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2015. [Google Scholar]
Kerrigan Michael, Historia śmierci. Zwyczaje i rytuały pogrzebowe od starożytnych do czasów współczesnych, przekład Sławomir Klimkiewicz, Bellona, Warszawa 2009. [Google Scholar]
Lechowicz Lech, Historia fotografii. Część 1 1839-1839, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Łódź 2012. [Google Scholar]
Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności, redakcja Ewa Nowina-Sroczyńska, Sebastian Latocha, Tomasz Siemiński, Muzeum Zachodniokaszubskie, Bytów – Łódź 2016. [Google Scholar]
Przestrzenie fotografii. Antologia tekstów, pod red. Tomasza Ferenca i Krzysztofa Malowskiego, Fundacja Edukacji Wizualnej, Łódź 2005. [Google Scholar]
Rosiek Stanisław, Zwłoki Mickiewicza. Próba nekrografii poety, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1997. [Google Scholar]
Sontag Susan, O fotografii, przełożył Sławomir Magala, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2009 [Google Scholar]
Thomas Luis-Vincent, Trup. Od biologii do antropologii, przekład Krzysztof Kocjan, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2001. [Google Scholar]
Urbańczyk Andrzej, Zbigniew Wyszyński, Wyspiański w krainie filmu, Centrum Sztuki Filmowej, Krakowski Dom Kultury, Kraków 1987. [Google Scholar]
Urbańczyk Andrzej, Cisza i zgiełk nad trumną Wyspiańskiego, „Zdanie. Miesięcznik społeczno-kulturalny”, nr 9(65)/1987 [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-05-11


Dział
Komunikacja społeczna

Udostępnij

Łarionow, D. (2018). Kontekst medialny fotografii mortualnej na przykładzie zdjęć pośmiertnych Stanisława Wyspiańskiego i Adama Mickiewicza. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 265-282. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.265-282

Dominika Łarionow  dominika.larionow@gmail.com
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)