Pogranicze fotografii – znaczenie stopklatki w dziele filmowym


Abstrakt

Stopklatka jest fragmentem filmu, obrazu ruchomego, który został (celowo) zatrzymany podczas projekcji, najczęściej na krótką chwilę, w konkretnym celu artystycznym. Stopklatka jest specyficznym elementem wyrazu w kinematografii. Stoi bowiem na pograniczu starej formy fotograficznego zatrzymania obrazu w kadrze i malarskiej ramie dzieła sztuki oraz jest wypadkową filmowanej, ruchomej rzeczywistości. Zamierzeniem artykułu jest ustalenie definicji stopklatki i prześledzenie sposobów jej wykorzystania w kinematografii.

Słowa kluczowe

stopklatka; film; fotografia; kinematografia; montaż filmowy

Płażewski J., Język filmu, Warszawa 2008. [Google Scholar]
Markowicz Magidow Wł., Film jako źródło historyczne: problemy pojmowania i wykorzystania filmu jako tekstu, „Sensus Historiae” 2004, nr 1, s. 65-80. [Google Scholar]
Hendrykowski M., Film jako źródło historyczne, Poznań 2000. [Google Scholar]
Arjon D., Gramatyka języka filmowego, tłum. Adolf Forbet, Warszawa 2008. [Google Scholar]
Sitkiewicz P.: Małe Wielkie Kino, Gdańsk 2009. [Google Scholar]
France Ch., Sztuka animacji. Sztuka animacji. Od ołówka do piksela. Historia filmu animowanego, tłum. A. Kołodyński, E. Romkowska, Warszawa 2006. [Google Scholar]
Block B., Opowiadanie obrazem. Tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach cyfrowych, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2010. [Google Scholar]
Bordwell D., Thompson K., Sztuka filmowa, Tłum. B. Rosińska, Warszawa 2010. [Google Scholar]
Helman A., Czas filmowy, w: Słownik filmu, red. R. Syksa, Kraków 2010. [Google Scholar]
Kowalska A., Edward Hopper. Zawód: reżyser. Od dziś w kinach film „Shirley - wizje rzeczywistości”, http://wyborcza.pl/1,75410,15658707,Edward_Hopper__Zawod__rezyser__Od_dzis_w_kinach_film.html, dostęp 13.10.2017. [Google Scholar]
Chyb D., Malarstwo w filmach Andrzeja Wajdy „Wesele”, „Kino” 1988 r., nr 12, s. 24-28. [Google Scholar]
Chyb D., Inspiracje malarskie w filmach Andrzeja Wajdy, „Kwartalnik filmowy” 1996/1997, nr 15/16. [Google Scholar]
David Bordwell D., Kristin Thompson, Film History An Introduction. New York 2003. [Google Scholar]
Cook David A., A History of Narrative Film,New York 1990. [Google Scholar]
Salt B., Film Style and Technology: History and Analysis, Starword 1992. [Google Scholar]
Smith R., The cast of The Crown vs the real Royal Family, http://www.express.co.uk/showbiz/tv-radio/742509/the-crown-netflix, dostęp 16.10.2017. [Google Scholar]
Ciastoń A., Fotografia w filmie – spotkanie mediów, w: Miejsce fotografii w badaniach humanistycznych, red. M. Ziętkiewicz, M. Biernacka, 2016, s. 255-275. [Google Scholar]
Campany D., Photogaphy and Cinema, London 2008. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-05-11


Dział
Komunikacja społeczna

Udostępnij

Sosnowska, J. (2018). Pogranicze fotografii – znaczenie stopklatki w dziele filmowym. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 335-349. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.335-349

Joanna Sosnowska  joannus@autograf.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)