Fotografia w filmie „Powiększenie” Michelangelo Antonioniego


Abstrakt

Artykuł traktuje o filmie „Powiększenie” Michelangelo Antonioniego, arcydzieła kina autorskiego, którego scenariusz oparty został na opowiadaniu Julio Cortazara. Ten niemal klasyczny film ma charakter autotematyczny i podejmuje problem poznania świata przez obraz, a szczególnie poprzez fotografię. Odnosi się również do problemu kreacji w świecie popkultury. Jest jednak przede wszystkim metaforycznym dyskursem na temat bycia człowieka w świecie. Autorka podejmuje analizę filmu, w kontekście fotografii, która stanowi fabularną i estetyczną materię, a zarazem pozwala podjąć uniwersalne rozważania

Słowa kluczowe

Michelangelo Antonioni; autotematyzm; epistemologia; fotografia; metafora; obraz; „Powiększenie”; voyeuryzm

ntonioni Michelangelo, Scenariusze, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1976. [Google Scholar]
Roland Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 1996. [Google Scholar]
Bazin Andre, Ontologia obrazu fotograficznego, za: http://residence.republika.pl/bazin,andrE9,ontologia,obrazu,fotograficznego.shtml (18.05.2017.)
Cortázar Julio, Opowiadania zebrane. T.1., tł. Chądzyńska Zofia, Wydawnictwo Muza, Warszawa 1999. [Google Scholar]
Książek-Konicka Hanna, Michelangelo Antonioni, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1970. [Google Scholar]
Kubik Mariusz, Julio Cortázar czyli gra wyobraźni, http://gazeta.us.edu.pl/node/212851. [Google Scholar]
Michelangelo Antonioni, red. Żmudziński Bogusław,  Wyd. Rabid, Kraków 2004. [Google Scholar]
Nowicki Wojciech, Dno oka. Eseje o fotografii, Wyd. Czarne, Wołowiec, 2010, cyt. za: http://agaczyta.blox.pl/2012/12/Dno-oka-Eseje-o-fotografii-Wojciech-Nowicki.html#axzz4hbGWl3q8 [Google Scholar]
Sikora Sławomir, Fotograficzna przygoda Antonioniego: Powiększenie, „Kwartalnik Filmowy” 1993, nr 02, s. 37. [Google Scholar]
Sontag Susan, O fotografii, Wyd. Karakter, Kraków 2009. [Google Scholar]
Spojrzenie Antonioniego, red. Paulina Kwiatkowska, Piotr Sadzik, Wyd., Mammal, Warszawa 2015. [Google Scholar]
Wojtasik Paulina, Psychologia „Powiększenia”, http://www.racjonalista.pl/kk.php/t,4363 [dostęp 25.05.2017.]. [Google Scholar]
http://bartek-zielinski.com/blogfilmowy/powiekszenie/ [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-05-11


Dział
Komunikacja społeczna

Udostępnij

Ziółkowska-Kurczuk, N. (2018). Fotografia w filmie „Powiększenie” Michelangelo Antonioniego. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 387-398. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.387-398

Natasza Ziółkowska-Kurczuk  natasza2663@poczta.onet.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)