Biblia w stylu rokoko. Malarstwo religijne w dobie kryzysu sztuki francuskiej


Abstrakt

Przedmiotem niniejszego tekstu jest francuskie malarstwo religijne wystawiane na Salonie Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby w Paryżu w latach 1747-1748. W latach czterdziestych, określanych często jako czas kryzysu sztuki francuskiej i wewnętrznego kryzysu Akademii daje się zaobserwować specyficzna mutacja tej gałęzi sztuki. Na przykładzie strategii produkcji Jeana Restout, Noëla Hallé’a, czy François Bouchera, a więc malarzy wystawiających na Salonie w latach 1747-1748 obrazy religijne, zaprezentowana zostaje rola, którą odgrywał w ówczesnej kulturze artystycznej rokokowy kostium, bądź przypisana tematyce biblijnej maniera grand goût.

Słowa kluczowe

sztuka francuska; malarstwo religijne; rokoko; salon; krytyka artystyczna; XVIII wiek

Crow T., Painters and Public Life in Eightteen-Century Paris, London 1983 [Google Scholar]
François Boucher, red. P. Rosenberg, P. de Montebello, A. Laing, P. Marandel, katalog wystawy, Metropolitan Museum, Detroit Institute of Art, Grand Palais, Paris, 1986 [Google Scholar]
Gordon A. R., Le mécénat artistique de la marquise de Pompadour et du marquis de Marigny, w: La volupté du goût : La peinture française au temps de madame de Pompadour, red. Philippe Le Leyzour, Penelope Hunter-Stiebel, Paris 2008, s. 39-57. [Google Scholar]
Gouzi Ch. Jean Restout. Peintre d’histoire a Paris, Paris 2000 [Google Scholar]
Grimm F. M., Correspondance litterare, w: Corespondance litteraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot, Raynal, Meister etc., red. M. Tourneux, Paris 1968, vol. 2 [Google Scholar]
Guiffrey J., Collection des livrets des anciennes expositions depuis 1673 jusqu’en 1800, Paris 1868-1871. [Google Scholar]
Hayde M., Making up the Roccoco. François Boucher and his Critics, Los Angeles 2006 [Google Scholar]
Heinich N., Być artystą : rzecz o przekształceniach statusu malarzy i rzeźbiarzy; przeł. L Mazur, Warszawa 2007 [Google Scholar]
Heinich N., Du peintre à l’artiste. Artisans et académiciens à l’âge classique. Paris 1993. [Google Scholar]
La Font de Saint-Yenne É., Réflexions sur quelques causes de l’état présent de la peinture en France. Avec un examen des principaux Ouvrages exposés au Louvre le mois d’Août 1746, à La Haye, chez Jean Neaulme, [Paris] 1747 [Google Scholar]
Le Blanc J. B., Lettre sur l’exposition des ouvrages de peinture et sculpture de l’année 1747 et en général sur l’utilité de ces sortes d’expositions, [Paris] 1747 [Google Scholar]
Michel Ch., L’Académie royale de peinture et de sculpture (1648–1793). La naissance de l’École française, Genève 2012 [Google Scholar]
NN, Lettre sur la cessation du Sallon de peinture, Cologne. 1749, [Google Scholar]
NN, Lettre sur la peinture, la sculpture, et l’architecture. Avec un examen des principaux Ouvrages exposés au Louvre au mois d’août 1748, seconde édition, revue et augmentée de nouvelles notes, Amsterdam 1749 [Google Scholar]
Olivier Ch., Le May des orfèvres. Contribution à l’histoire de la genèse du sentiment esthétique, „Actes de la recherche en sciences sociales“, vol. 105, nr 1, 1994, s. 5-90, [Google Scholar]
Schieder M., Au-delà des Lumières La peinture religieuse à la fin de l’Ancien Régime, tłum. Evelyne Nerlich Sinnassamy, Paris 2014 [Google Scholar]
Thuillier J., Le problème des «grands formats»., „Revue de l’Art“, nr 102, 1993, s. 5-10. [Google Scholar]
Voltaire, Le siècle de Louis XIV, Paris 1751, [Google Scholar]
Williams H., Académie Royale. A History in Portraits, Routledge 2015. [Google Scholar]
Willk-Brocard N., Une Dynastie. Les Hallé. Daniel (1614-1675), Claude- Guy (1652-1736) Noël (1711-1781), Paris 1995 [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-05-11


Dział
Biblia w sztuce

Udostępnij

Niemira, K. (2018). Biblia w stylu rokoko. Malarstwo religijne w dobie kryzysu sztuki francuskiej. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 445-460. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.445-460

Konrad Niemira  koniemira@gmail.com
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)