Gdyby nie Malik…


Abstrakt

Artykuł prezentuje sylwetkę uczonego w oparciu o jego współpracę z radiem regionalnym, która zaowocowała audycjami poświęconymi literaturze. W archiwum Radia Lublin znajduje się dwanaście programów o tematyce jaka fascynowała Malika – literackich biografiach, Prusie a także pisarzach współczesnych. Obecnie nagrania te nie są udostępniane dla szerokiego odbiorcy, tym ciekawsza wydaje się  prezentacja części z nich. Artykuł zawiera opis i analizę wybranych programów, przywołuje cytaty zaczerpnięte z nagrań, podaje okoliczności w jakich dokonano rejestracji materiału. Audycje pozwalają poznać specyficzny styl argumentowania uczonego, znajomość biografii pisarzy, pasję z jaką profesor badał literaturę i niezwykłe przywiązanie do Lublina i regionu. Słuchacz uzyskuje także wiedzę o ludziach dla niego ważnych, autorytetach, Malik często nawiązywał do postaci wybitnego literaturoznawcy, jakim był prof. Stanisław Fita, nazywany przez  niego Mistrzem. Do pracy  dołączony jest wykaz, znajdujących się w archiwum RL programów, w których brał udział prof. J. Malik.

Słowa kluczowe

pozytywizm; radio; literatura; audycja

Audycje Małgorzaty Żurakowskiej z udziałem profesora Jakuba Malika, zgromadzone w Archiwum Państwowym, depozyt w Polskim Radiu Lublin, stan na dzień 12.12.2017. [Google Scholar]

Inny Reymont, czas 21’47, data emisji 2002 r. [Google Scholar]
Krajobraz a stan duszy, czas 25’10, data emisji 2002 r. [Google Scholar]
Gdyby nie Mincel…, czas 21’24, data emisji 2002 r. [Google Scholar]
Prus i inni, czas 22’42, data emisji 2003 r. [Google Scholar]
Miasto dojrzałych wiśni, czas 24’51, data emisji 2005 r. [Google Scholar]
Fantazja moja chadza piechotą…, czas 27’50, data emisji 2009 r. [Google Scholar]
Castorp, czas 25’53, data emisji 2010 r. [Google Scholar]
Jeszcze o Prusie, czas 21’15, data emisji 2010 r. [Google Scholar]
Prus kolejny raz, czas 23’47, data emisji 2011 r. [Google Scholar]
Stanisław Fita pro memoriam, czas 21’47, data emisji 2011 r. [Google Scholar]
Literacka śmierć pisarza, czas 20’14, data emisji 2014 r. [Google Scholar]
Literackie biografie, czas 25’43, data emisji 2015 r. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-08-13


Dział
Brat Albert i jego czasy

Udostępnij

Żurakowska, M. (2018). Gdyby nie Malik…. Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), 217-225. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.2.217-225

Małgorzata Żurakowska  malgorzata.zurakowska@radio-lublin.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)


Inne teksty tego samego autora