Prawosławni wyznawcy i męczennicy rosyjscy z lat 1917-1956


Abstrakt

За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь. 1917-1956. Биографический справочник. Москва. 2015 Книга первая (А) - с.735; 2016 - книга вторая (Б) с.643; 2017 книга третья (В) - с.643


Pobierz

Opublikowane
2018-08-13


Dział
Recenzje

Udostępnij

Radwan, M. (2018). Prawosławni wyznawcy i męczennicy rosyjscy z lat 1917-1956. Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), 417-423. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.2.417-423

Marian Radwan  mradwan@scj.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)


Inne teksty tego samego autora