Współczesne postulaty unowocześnienia Kościoła i ich relewancja


Abstrakt

W dzisiejszych czasach Kościół katolicki staje się często przedmiotem surowej krytyki. Zarzuca mu się anachroniczność i skostniałość struktur organizacyjnych, krępowanie wolności słowa, propagowanie przestarzałych wzorców życiowych i kultury przednaukowej, totalitaryzm i zachłanność. Krytycy Kościoła formułują także postulaty jego odnowy, wzywając do modernizacji struktur, zdefiniowania na nowo kościelnej doktryny, udoskonalenia przekazu treści wiary oraz dostosowania działalności do oczekiwań społecznych. Wskazując Kościołowi kierunki transformacji, odwołują się do modnych dzisiaj poglądów (filozoficznych) i dokonujących się w świecie procesów społecznych. Pomijają przy tym fakt, że Kościół jest „Bożą budowlą” i nie można dokonać jego reformy bez odniesienia do słowa Bożego i Tradycji. Kościół zaś może prawdziwie odnawiać się tylko mocą Ewangelii i w wierności misji powierzonej mu przez Jezusa Chrystusa.


Słowa kluczowe

katolicyzm; eklezjologia; społeczeństwo; doktryna; ewangelizacja; duszpasterstwo

Literatura [Google Scholar]
Albus M., Kirche nach dem Infarkt. Von der Zukunft der Religion, Gütersloh 2007, s. 90. [Google Scholar]
Berger P.L., Facing up to Modernity. Excursions in Society, Politics, and Religion, New York 1977, s. 190. [Google Scholar]
Braaten C.E., Mother Church. Ecclesiology and Ecumenism, Minneapolis 1998, s. 67. [Google Scholar]
Bucher R., Mehr als Stellschrauben, „Herder Korrespondenz” 2016, nr 6, s. 15. [Google Scholar]
Crosby M.H., Repair My House. Becoming a „Kingdom” Catholic, Maryknoll 2012, s. VII-68. [Google Scholar]
Danneels G., Kościół w ogniu krytyki, „Pastores” 2003, nr 2, s. 50-51. [Google Scholar]
Dubach A., Die Communio-Ekklesiologie – eine zeitadäquate Konzeption von Kirche?, w: Communio – Ideal oder Zerrbild von Kommunikation?, red. B.J. Hilberath, Freiburg i. B. 1999, s. 54. [Google Scholar]
Fischer K.P., Kirchenkrise und Gotteskrise. Katholische Kirche zwischen Vergangenheit und Zukunft, Berlin 2012, s. 3. [Google Scholar]
Flannery T., Keeping the Faith. Church of Rome or Church of Christ?, Cork 2005, s. 21-29. [Google Scholar]
Flügge E., Der Jargon der Betroffenheit. Wie die Kirche an ihrer Sprache verreckt, München 2016, s. 48-91. [Google Scholar]
Gabriel K., Christentum zwischen Tradition und Postmoderne, Freiburg i. B. 1992, s. 142-145. [Google Scholar]
Gabriel K., Die Religion der Stunde? Anmerkungen zur Soziologie des gegenwärtigen Katholizismus, „Theologisch-Praktische Quartalschrift” 2013, nr 1, s. 19. [Google Scholar]
Hajduk R., Ewangelia na forum świata. Od apologetyki do marketingu narracyjnego, Kraków 2013, s. 57. [Google Scholar]
Hajduk R., Schwächen oder Stärken des heutigen Katholizismus? Kritische Bemerkungen zu einer Kritik an der Kirche, „Studia Redemptorystowskie” 2015, nr 13, s. 236-237. [Google Scholar]
Hałaczek B., Postmodernizm rejestracją współczesności, „Studia Philosophiae Christianae” 1999, nr 2, s. 69. [Google Scholar]
Hoban B., Change or Decay. Irish Catholicism in Crisis, Dublin 2004, s. 25-26. [Google Scholar]
Holloway R., Doubts and Loves. What is Left of Christianity, Edinburgh 2001, s. 15. [Google Scholar]
Inglehart R., Modernisierung und Postmodernisierung, Frankfurt a. M. 1998, s. 42-471. [Google Scholar]
Kaufmann F.-X., Kirchenkrise. Wie überlebt das Christentum?, Freiburg 2011, s. 138-150. [Google Scholar]
Kehl M., Kirche in der Fremde. Zum Umgang mit der gegenwärtigen Situation der Kirche, w: Wozu Kirche? Wozu Gemeinde? Kirchenvisionen, red. G. Koch, J. Pretscher, Würzburg 1994, s. 45-52. [Google Scholar]
Kuhnke U., Zur theologischen Rekonstruktion der Identität christlicher Gemeinde, Düsseldorf 1992, s. 32; [Google Scholar]
Lenaers R., Der Traum des Königs Nebukadnezar. Das Ende einer mittelalterlichen Kirche, Kleve 2010, s. 10-28. [Google Scholar]
Mödl L., Wenn’s ums Überleben geht, „Klerusblatt” 2004, nr 84, s. 198-201. [Google Scholar]
Pauluk D., Kościół katolicki na łamach „Gazety Wyborczej”, „Arcana” 1999, nr 1, s. 153-154. [Google Scholar]
Ratzinger J., Comunicazione e cultura: nuovi percorsi per l’evangelizzazione nel Terzo Millennio, „Nuova Umanità” 2003, nr 1, s. 48-49. [Google Scholar]
Ratzinger J., Was die Welt zusammenhält. Vorpolitische moralische Grundlagen eines freiheitlichen Staates, w: Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft und Religion, J. Habermas, J. Ratzinger, Freiburg i. B. 2006, s. 43. [Google Scholar]
Reichert B., Der Glaube in einer pluralen Welt. Zur gesellschaftlichen und politischen Wirksamkeit des Christlichen, „Entschluss” 1999, nr 2, s. 25-26. [Google Scholar]
Siniscalchi G.B., Retrieving Apologetics, Eugene 2016, s. 5. [Google Scholar]
Uranga W., Comunicación, Iglesia y sociedad. Visión socio-eclesiológica de la comunicación, w: Evangelización y Comunicación, G. Ravasi, J. McDonnell, W. Uranga, Caracas 1994, s. 159. [Google Scholar]
Ziemiański I., Postmodernizm a dylematy człowieka, „Etos” 1996, nr 1/2, s. 142. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-12-17


Dział
Filozofia

Udostępnij

Hajduk, R. (2018). Współczesne postulaty unowocześnienia Kościoła i ich relewancja. Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), 211-224. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.3.211-224

Ryszard Hajduk  reich-hart@wp.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)