Wprowadzenie


Abstrakt

Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych. Cz. 1.


Pobierz

Opublikowane
2019-01-22


Dział
Prawo

Udostępnij

Kozieł, G. (2019). Wprowadzenie. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 3-5. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.4.3-5

Grzegorz Kozieł  grzegorz.koziel@poczta.umcs.lublin.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)


Inne teksty tego samego autora