Utwór pracowniczy powstały z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz informacji sektora publicznego


Abstrakt

Przyczynkiem do napisania niniejszego artykułu było wygenerowanie w dniu 23 grudnia 2013 r. przez algorytm (o nazwie „Quakebot”) napisany w języku programowania przez dziennikarza „Los Angeles Times” Kena Schwencke`a informacji prasowej o trzęsieniu ziemi, które zostało zarejestrowane w tymże dniu pięć mil od Westwood (stan California, USA). Informacja ta została sporządzona w oparciu o komunikat USGS Earthquake Notification Service, zamieszczony na rządowej stronie internetowej. W artykule sformułowano pogląd, że osobisty charakter świadczenia pracy w ramach stosunku pracy nie wyklucza możliwości powstania utworu pracowniczego z wykorzystaniem AI (Artificial Intelligence). Ponadto stwierdzono, że utwór pracowniczy nie traci swego charakteru prawnego nawet jeśli powstał z wykorzystaniem informacji sektora publicznego, jak również, że dopuszczalne jest ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w celach komercyjnych, uzyskanych za pośrednictwem AI (Artificial Intelligence).


Słowa kluczowe

utwór; pracownik; sztuczna inteligencja; informacja sektora publicznego

Barański M.: Informacja w ujęciu prawnym przez pryzmat zagadnień terminologicznych, Katowice 2017 [Google Scholar]
Boer A.: Legal Theory, Sources of Law and the Semantic Web, Amsterdam 2009 [Google Scholar]
Corkill D.D.: Blackboard Systems, AI Expert 1991, nr 6(9)
Flasiński M.: Introduction to Artificial Intelligence, Switzerland 2016 [Google Scholar]
Franck E.: Künstlische Intelligenz. Eine grundlagentheoretische Diskussion der Einsatzmöglichkeiten und Grenzen, Tübingen 1991 [Google Scholar]
Gabbay D.M., Hogger C.J.: J.A. Robinson, Handbook of Logic in Artificial Intelligence and Logic Programming, Oxford 1995 [Google Scholar]
Jankowska M.: Autor i prawo do autorstwa, Warszawa 2011 [Google Scholar]
Jankowska M., Pawełczyk M., Kulawiak M.: Legal personality and responsibility – a tale about how a robot does it alone in life [w:] AI: Law, Philosophy & Geoinformatics, red. M. Jankowska, M. Pawełczyk, M. Kulawiak, Warszawa 2015 [Google Scholar]
Kot D.: Podmiot prawa publicznego [w:] red. J. Barta, R. Markiewicz: Prawo autorskie a postęp techniczny, Kraków 1999 [Google Scholar]
Koellner T.: Prawo autorskie a dostęp do informacji publicznej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2012, z. 3 [Google Scholar]
Maciejewski M.: Prawna regulacja prawa ponownego wykorzystywania. Zagadnienia szczegółowe [w:] red. G. Sibiga: Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej, Warszawa 2013 [Google Scholar]
Mańdziuk J.: Sieci neuronowe typu Hopfielda, teoria i przykłady zastosowań, Warszawa 2000 [Google Scholar]
Matusiak I.: Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego, Warszawa 2013 [Google Scholar]
Piskorz-Ryń A.: Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz, Wrocław 2017 [Google Scholar]
Silverman A.E.: Mind, Machine, and Metaphor. An Essay on Artificial Intelligence and Legal Reasoning, Boulder Colorado 1993 [Google Scholar]
Sitniewski P.: Ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Komentarz, Warszawa 2017, LEGALIS [Google Scholar]
Stelina J. [w:] red. A. Sobczyk: Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2015 [Google Scholar]
Tadeusiewicz R.: Sieci neuronowe, Warszawa 1999 [Google Scholar]
Tong Ch., D. Sriram D. [w:] Artificial Intelligence in Engineering Design Volume, red. Ch. Tong, D. Sriram, San Diego 1992 [Google Scholar]
Żurada J., Barski M., Jędruch W.: Sztuczne sieci neuronowe, Warszawa 1996 [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-01-22


Dział
Prawo

Udostępnij

Barański, M., & Jankowska, M. (2019). Utwór pracowniczy powstały z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz informacji sektora publicznego. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 195-208. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.4.195-208

Michał Barański  michal.baranski@op.pl
Marlena Jankowska 
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)