Christianisme et pédagogie. Les aspects méthodologiques choisis


Abstrakt

Le présent article a un caractère métathéorique, analytique ainsi que celui de rapport. Son objet est la relation entre le christianisme et la pédagogie. L’auteur analyse des problèmes méthodologiques choisis qui apparaissent à la suite de l’application des idées de la Révélation judéo-chrétienne dans la pédagogie. Les questions qui ont été soulevées concernent la possibilité (légitimité) de l’introduction des connaissances religieuses dans la structure des théories pédagogiques, leurs fonctions et leur portée. Le texte se compose de trois parties relatives au progrès historique des convictions au sujet des relations de la religion (christianisme) et de la science, aux principaux problèmes méthodologiques générés grâce à l’exploitation des connaissances religieuses sur le terrain de la science (dont les sciences humaines) ainsi qu’à la fonction de la Révélation judéo-chrétienne dans la pédagogie.


Słowa kluczowe

christianisme; pédagogie; pédagogie chrétienne; présence systémique du christianisme dans la pédagogie

Bartmiński J., Głos w dyskusji o polskiej humanistyce, „PAUza Akademicka” 2013, n⁰ 223, s. 2. [Google Scholar]
Bartyzel J., Humanizm, dans: Encyklopedia Białych Plam, réd. A. Winiarczyk, Radom 2002, p. 96-120. [Google Scholar]
Biłgorajski P., Paradoksy chrześcijańskiego kryzysu, „Filo-Sofia” 2016, 3/II n⁰ 34, p. 51-60. [Google Scholar]
Bronk A., Nauka wobec religii (teoretyczne podstawy nauk o religii), Lublin 1996. [Google Scholar]
Bronk A., Pedagogika i filozofia. Uwagi metafilozoficzne, dans: Filozofia a pedagogika. Studia i szkice, réd. P. Dehnel, P. Gutowski, Wrocław 2005, p. 9-27. [Google Scholar]
Bronk A., Salamucha A., Dialog jako droga do prawdy o człowieku, „Paedagogia Christana” 2010, n⁰ 1/25, p. 11-32. [Google Scholar]
Bronk A., Zrozumieć świat współczesny, Lublin 1998. [Google Scholar]
Danysz A., O kształceniu, Lwów 1918. [Google Scholar]
Danysz A., Św. Hieronim i Św. Augustyn a literatura świecka, Lwów 1900. [Google Scholar]
Drees W. B., Nauka wobec religii. Spory, debaty konteksty, traduction K. Skonieczny, Kraków 2016. [Google Scholar]
Horowski J., O pedagogice chrześcijańskiej. Refleksja w kontekście poglądów Jacques’a Maritaina na temat filozofii chrześcijańskiej, „Paedagogia Christiana” 2013, n⁰ 1/31, s. 211-228. [Google Scholar]
Jusiak R., Kościół katolicki wobec wybranych kwestii społecznych i religijnych w Polsce, Lublin 2009. [Google Scholar]
Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1992. [Google Scholar]
Kiereś B., U podstaw pedagogiki personalistycznej. Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie, Lublin 2015. [Google Scholar]
Komieński J. A., Szkoła dzieciństwa, czyli o przewidującym wychowaniu dzieci w pierwszych sześciu latach, dans: J. A. Komieński, Pisma wybrane, traduction K. Remerowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, p. 5-65. [Google Scholar]
Kostkiewicz J., Aksjologiczne podstawy katolickich koncepcji pedagogicznych, dans: Chrześcijańskie inspiracje w pedagogice, réd. J. Kostkiewicz, Kraków 2011, p. 13-29. [Google Scholar]
Kot S., Historia wychowania, t. 1, Warszawa 1996. [Google Scholar]
Krąpiec A.M., Filozofia i Bóg, dans: O Bogu i o człowieku. T. 1. Problemy filozoficzne, B. Bejze, Warszawa 1968, p. 11-55. [Google Scholar]
Krąpiec M.A., Filozofia nauki dans: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 3, réd. A. Maryniarczyk, Lublin 2002, p. 480-490. [Google Scholar]
Krąpiec M.A., Konfesyjność uczelni i wolność nauki, „Zeszyty Naukowe KUL” 1958, R. I n⁰ 1, p. 5-19. [Google Scholar]
Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2001. [Google Scholar]
Lamine Jakób, Nauka Kościoła wobec nowożytnej wiedzy, traduction B. Pawłowski, Warszawa 1910. [Google Scholar]
Magier P., Autorytety religijne w pedagogice. Uwagi metateoretyczne, „Paedagogia Christiana” 2015, n⁰ 1/35, p. 161-179. [Google Scholar]
Magier P., Esej postantypedagogiczny, Lublin 2016. [Google Scholar]
Majeran R., Ockham Wilhelm, dans: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 7, réd. A. Maryniarczyk, Lublin 2006, p. 761-769. [Google Scholar]
Manson S., Najwcześniejsze próby przyswojenie sobie filozofii u żydów i chrześcijan, dans: Historia filozofii zachodniej, réd. R. H. Popkin, traduction G. Soczewka, Poznań 2003, p. 140-147. [Google Scholar]
Marek Z., Tożsamości pedagogiki religii, „Peadagogia Christiana“ 2013, n⁰ 1 (31), p. 93-105. [Google Scholar]
Maritain J., Bóg i nauka, dans: J. Maritain, Pisma filozoficzne, traduction J. Fenrychowa, Kraków 1988, p. 169-188. [Google Scholar]
Maritain J., Wpływ chrześcijaństwa na filozofię moralną, dans: J. Maritain, Pisma filozoficzne, traduction J. Fenrychowa, Kraków 1988, p. 219-248. [Google Scholar]
McGrath A., Bóg Dawkinsa. Geny, memy i sens życia, trans. par J. Gilewicz, Kraków 2008. [Google Scholar]
Milerski B., Pedagogika religii, dans: Pedagogika. Tom 4. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, réd. B. Śliwerski, Gdańsk 2010, p. 45-68. [Google Scholar]
Niesiołowski A., Zarys pedagogiki ogólnej: rękopisy z oflagu. Odczytanie i opracowanie Janina Kostkiewicz, Kraków 2017. [Google Scholar]
Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, Lublin 1999. [Google Scholar]
Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008. [Google Scholar]
Nowak M., Tożsamość pedagogiki chrześcijańskiej, „Paedagogia Christiana” 2013, n⁰ 1/31, s. 25-44. [Google Scholar]
Podoleński S., Podręcznik pedagogiczny. Wskazówki dla rodziców i wychowawców, Kraków 1921. [Google Scholar]
Prokop J., Debata nad polską humanistyką, „PAUza Akademicka” 2013, n⁰ 223, s. 4. [Google Scholar]
Rogowski C., Edukacja religijna. Założenia – uwarunkowania – perspektywy rozwoju, Lublin 2002. [Google Scholar]
Rogowski C., Pedagogika religii, dans: Leksykon pedagogiki religii, réd. C. Rogowski, Warszawa 2007, p. 561-565. [Google Scholar]
Rogowski C., Pedagogika religii. Podręcznik akademicki, Toruń 2011. [Google Scholar]
Rops D., Kościół pierwszych wieków, traduction K. Ostrowska, Warszawa 1969. [Google Scholar]
Russell B., Religia i nauka, traduction B. Stanosz, Warszawa 2006. [Google Scholar]
Rybicki R., Wprowadzenie do pedagogiki chrześcijańskiej, Częstochowa 1997. [Google Scholar]
Skrzyniarz R., Wychowawcza misja Kościoła. Pedagogika pastoralna w ujęciu Stefana Kunowskiego, „Ateneum Kapłańskie” 2018, n⁰ 656 Pedagogika Pastoralna, p. 9-19. [Google Scholar]
Skubiś I., Wstęp, dans: R. Rybicki, Wprowadzenie do pedagogiki chrześcijańskiej, Częstochowa 1997, p. 5-8. [Google Scholar]
Walczak M., Racjonalność nauki. Problemy, koncepcje, argumenty, Lublin 2006. [Google Scholar]
Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba zarysu encyklopedycznego, Warszawa 1993. [Google Scholar]
Woroniecki J., Program pedagogiki katolickiej, dans: Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, réd. A. Rynio, Stalowa Wola 1999, p. 15-36. [Google Scholar]
Zdybicka Z. J., Zieliński E. I., Chrześcijańska filozofia, dans: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2, réd. A. Maryniarczyk, Lublin 2001, p. 167-173. [Google Scholar]
Życiński J., Inspiracje chrześcijańskie w powstaniu nauki nowożytnej, Lublin 2000. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-01-22


Dział
Pedagogika

Udostępnij

Magier, P. (2019). Christianisme et pédagogie. Les aspects méthodologiques choisis. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 275-293. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.4.275-293

Piotr Magier  piotr.magier@kul.lublin.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)