Mowa nienawiści problemem etycznym współczesnych mediów


Abstrakt

rtykuł jest próbą analizy jednego z ważnych, a do tego trudniejszych problemów współczesnych mediów, przede wszystkim mediów masowych, ale nie tylko – mowy nienawiści.
Zjawisko mowy nienawiści we współczesnych mediach, powszechnie uważane jest za przejaw zła, które może doprowadzić do nieprzewidywalnych społecznie skutków, takich jak szerzenie stereotypów, popularyzacja treści wulgarnych i obraźliwych, eskalacja zachowań niebezpiecznych. Mowa nienawiści jest także postępującym zagrożeniem dla kultury kraju, w którym nie stosuje się na co dzień mechanizmów ją ograniczających.
Autorka w swoim referacie, na podstawie konkretnych przykładów, stara się przeanalizować i zrozumieć zjawisko; zastanawia się nad mechanizmami, które mogłyby przeciwdziałać jego powstawaniu, ale też i nad mechanizmami rodzącymi tego typu wypowiedzi w komunikacji masowej i interpersonalnej.


Słowa kluczowe

mowa nienawiści; agresja leksykalna; wulgaryzacja leksyki; problem etyczny; współczesne media

Bartoszcze R., Gwarancje wolności wypowiedzi w Europie Zachodniej, Wyd. Universitas, Kraków 1995. [Google Scholar]
Czarnecki P., Dylematy etyczne współczesności, Warszawa 2008. [Google Scholar]
Drożdż M., Etyczne orientacje w mediosferze, Tarnów 2006. [Google Scholar]
Dziennikarski Kodeks Obyczajowy, [w:] P. Kwiatkowski, Przedsiębiorstwo apokalipsa. O etyce dziennikarskiej, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003. [Google Scholar]
Dziennikarstwo według Jana Pawła II, red. M. Miller, Wyd. Centrum Myśli Jana Pawła II, Fronda PL, Warszawa 2007. [Google Scholar]
Encyklopedia Filozofii, t. I, red. T. Honderich, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1998. [Google Scholar]
Goluch B., „J…. was pies. Naplują na was wasze wnuki”. Członek IPN wpadł w szał, www.wiadomosci.wp.pl/j-was-pies-napluja-na-was-wasze-wnuki-czlonek-ipn-wpadl-w-szal-6239588426143873a. [Google Scholar]
Jabłońska K., Nosowski Z., Czy ktoś trzaśnie drzwiami?, rozmowa z W. Eichelbergerem, „Więź” 2001, nr 5. [Google Scholar]
Kowalski S., Tulli M., Zamiast procesu Raport o mowie nienawiści (Opracowanie Otwartej Rzeczpospolitej – Stowarzyszenia przeciw antysemityzmowi i ksenofobii), Wyd. ab, Warszawa 2003. [Google Scholar]
Machinek M. ks. MSF, Zagadnienie prawdomówności w mediach, [w:] Media-wartości-prawo, red. R. Sztychmiler, Wyd. UWM, Olsztyn 2008 [Google Scholar]
Makowski M., Po zamachu w Londynie – chocholi taniec politycznego hejtu, www.opinie.wp.pl/marcin-makowski-po-zamachu-w-londynie-chocholi-taniec-politycznego-hejtu-6104139112858753a. [Google Scholar]
Najbardziej obraźliwe wypowiedzi polityków w 2015 roku, www.se.pl/wiadomosci/polityka/najbardziej-obrazliwe-wypowiedzi-politykow-w-2015-roku_753766.html. [Google Scholar]
Niewęgłowski A., Dziennikarze w okresie transformacji, [w:] Pięciolecie transformacji mediów, red. A. Słomkowska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1995 [Google Scholar]
Piątek T., Jesteśmy u siebie, mamy prawo być niemili, „Gazeta Wyborcza”, dodatek „Magazyn Świąteczny” 23-24.04.2016, nr 95. [Google Scholar]
Pisarek W., Kodeksy etyki dziennikarskiej, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Wyd. Universitas, Kraków 2004. [Google Scholar]
Pleszczyński J., Etyka dziennikarska, Wyd. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007. [Google Scholar]
Pleszczyński J., Etyka dziennikarska a etyka mediów, [w:] Oblicza polskich mediów po 1989 roku, red. L. Pokrzycka, B. Romiszewska, Wyd. UMCS, Lublin 2008. [Google Scholar]
Przewodnik po etyce, red. P. Singer (red.), przekł. J. Górnicka, W. Bober, R. Dobrowolski, A. Jedynak, P. Łuków, M. Pawelczyk, A. Przyłuska-Fiszer, R. Pucek, S. Radziszewski, K. Staszewski Warszawa 1998. [Google Scholar]
Rogojsz Ł., Polskich polityków język (nie)parlamentarny, www.newsweek.pl. [Google Scholar]
Sareło Z., Media w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowania, Toruń 2002. [Google Scholar]
Słownik Współczesnego Języka Polskiego, t. I, Wyd. Reader’s Digest Przegląd Sp. z o.o. Warszawa 1998. [Google Scholar]
Sulowski K., Jak można wyciszyć mowę nienawiści, wywiad z ks. Rafałem Pastwą, „Gazeta Wyborcza” 17-18.10.2015, nr 243 [Google Scholar]
Świderski J., Przekleństwa naszych polityków – zjazd delegatów NSZZ Solidarność, www. freeisoft.pl. [Google Scholar]
Wilk E., Słowa, które bolą, wywiad z prof. Iwoną Jakubowską-Branicką, „Polityka” 7-12.06.2017, nr 23. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-01-22


Dział
Komunikacja społeczna

Udostępnij

Białek-Szwed, O. (2019). Mowa nienawiści problemem etycznym współczesnych mediów. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 331-342. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.4.331-342

Olga Białek-Szwed  o.bialek.szwed@wp.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)