Ubiór, strój i kostium w kontekście ubieralnej elektroniki (wearable electronic)


Abstrakt

Celem publikacji jest próba opisu odzieży z zakresu ubieralnej elektroniki, określanej jako: smart clothing, smartmoda, techmoda, e-konfekcja, sprzętciuchy, ubiorotronika, elektrodzież czy galanteria elektroniczna jako przejawu dokonujących się przeobrażeń społeczno-kulturowych oraz technologicznych w zakresie ubioru, stroju i kostiumu. W procesie badawczym sformułowano trzy pytania: jaki jest status metodologiczny odzieży z zakresu ubieranej elektroniki? czy zasadne jest metodologicznie określanie jej jako ubiór, strój lub kostium? który z trzech powyżej wymienionych terminów można i należy stosować w odniesieniu do wearable electronic? Przyjęto tezę, że wbrew semantycznemu podobieństwu nieuprawnione metodologicznie jest określanie ubieralnej elektroniki jako „ubiór”. Teza została potwierdzona. Zastosowano metodę historyczną oraz analityczno-opisową.


Słowa kluczowe

ubiór; strój; odzież; ubieralna technologia; ubieralna elektronika

Ascott R., Behaviourables and Futuribles, in Theories and Documents of Contemporary Art: A Sourcebook of Artists’ Writings, ed. by K. Stiles, P. Howard Selz, Los Angeles 1996. [Google Scholar]
Barthes R., System mody, tłum. M. Falski, Kraków 2005. [Google Scholar]
Bednarek A., Inteligentna odzież. W czym będziemy chodzić w przyszłości?, dostęp 08.02.2018, https://gadzetomania.pl/58074,inteligentna-odziez. [Google Scholar]
Bednarek A., Ładny tatuaż. A jakie ma funkcje?, dostęp 11.02.2018, https://gadzetomania.pl/58078,elektroniczny-tatuaz. [Google Scholar]
Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 2004. [Google Scholar]
Hasło: wearable, [w:] Fisiak J. (red.), Słownik angielsko-polski, Warszawa 2002, s. 498. [Google Scholar]
Fitbit Flex, dostęp 06.02.2017, http://www.icorner.pl/produkty/fitbit-flex/. [Google Scholar]
Garczyński P., Wearable technology będzie sprzedane do 2017 r. w 64 milionach egzemplarzy?, dostęp 10.02.2018, http://www.komputerswiat.pl/nowosci/sprzet/2013/43/wearable-technology-bedzie-sprzedane-do-2017-roku-w-64-milionach-egzemplarzy.aspx. [Google Scholar]
Google opublikowało specyfikację techniczną okularów Google Glass, dostęp 17.08.201018, http://pclab.pl/news52945.html. [Google Scholar]
Gruchoła M., Aspekty konsumpcyjne w zachowaniach użytkowników ubieralnej technologii, „Rozprawy Społeczne” 2017, t. 11, nr 1, s. 16-24. [Google Scholar]
Gruchoła M., Internet Web 3.0 w społeczeństwie transgresyjnym – Internet wykluczania?, „Społeczeństwo i Rodzina” 2015, nr 1(42), s. 113-128. [Google Scholar]
Gruchoła M., Wearable technology wyznacznikiem transgresji czy regresu intelektualno-kulturowego? (na przykładzie transhumanizmu), „Społeczeństwo i Rodzina” 2018, t. 55, nr 2, s. 50-65. [Google Scholar]
Gruchoła M., Wearable technology przejawem nowych form komunikacji społecznej i konsumpcjonizmu?, [w:] Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii, red. Dorota Piontek, Szymon Ossowski, Poznań 2017, s. 115-128. [Google Scholar]
Gutkowska-Rychlewska M., Historia ubiorów, Wrocław 1968. [Google Scholar]
Hasło: ubiór, [w:] Nowy słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2002, s. 208. [Google Scholar]
Karkuć T., Inteligentna odzież – przegląd najciekawszych modeli, dostęp 08.02.2018, https://gadzetomania.pl/59924,inteligenta-odziez-przeglad-najciekawszych-modeli. [Google Scholar]
Kokot W., Kolenda P., Czym jest Internet Rzeczy, [w:] Internet Rzeczy w Polsce, red. P. Kolenda, Warszawa 2015, s. 8-11. [Google Scholar]
Kolenda P., Wstęp, [w:] Internet Rzeczy w Polsce, red. P. Kolenda, Warszawa 2015. [Google Scholar]
Lesiakowska-Jabłońska M., Nowoczesne technologie a przyszłość branży odzieżowej, [w:] Moda na alternatywę czyli o odpowiedzialności w branży odzieżowej, red. A. Rudnicka, Łódź 2014, s. 44-46. [Google Scholar]
Maj M., Wearable devices po polsku? My wiemy jak to nazwać, dostęp 08.02.2018, http://di.com.pl/wearable-devices-po-polsku-my-wiemy-jak-to-nazwac-49644. [Google Scholar]
Napora K., Ciekawe przykłady transhumanistycznej cyborgizacji człowieka, dostęp 08.02.2018, http://krzysztofnapora.piszecomysle.pl/2013/10/07/ciekawe-przyklady-tranhumanistycznej-cyborgizacji-czlowieka/. [Google Scholar]
Ogonowska A., Ubiór jednostki jako przedmiot interpretacji i badań interdyscyplinarnych, [w:] Komunikacja wizualna, red. P. Francuz, Warszawa 2012, s. 229-243. [Google Scholar]
Prof. Roy Ascott (Wielka Brytania), dostęp 07.02.2018, http://www.poznan.pl/mim/main/prof-roy-ascott-wielka-brytania,p,12973,23787,23930.html. [Google Scholar]
Rachel A., Tommy Hilfiger’s Solar-Powered Jacket – Wearable Tech in Review, dostęp 05.02.2018, www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=https://www.forbes.com/sites/rachelarthur/2014/11/20/tommy-hilfigers-solar-powered-jacket-wearable-tech-in-review/&refURL=https://www.google.pl/&referrer=https://www.google.pl/. [Google Scholar]
Sitnik M., Inteligentne skarpetki do biegania i gadżet fitness na nogę od Sensorii, dostęp 06.02.2018, http://tabliczni.pl/ios/inteligentne-skarpetki-do-biegania-i-gadzet-fitness-na-noge-od-sensorii/. [Google Scholar]
Sitnik M., Materiał Smart Sensing – ubieralne technologie w odzieży sportowej, dostęp 06.02.2018, http://tabliczni.pl/ios/material-smart-sensing-ubieralne-technologie-w-odziezy-sportowej/. [Google Scholar]
Sitnik M., Mbody – inteligentne spodenki z czujnikami i komunikacją ze smartfonem, dostęp 07.02.2018, http://tabliczni.pl/android/mbody-inteligentne-spodenki-z-czujnikami-i-komunikacja-ze-smartfonem/. [Google Scholar]
Sitnik M., OMSignal – biometryczne koszulki do analizy danych witalnych, dostęp 07.02.2018, http://tabliczni.pl/ios/omsignal-biometryczne-koszulki-do-analizy-danych-witalnych/. [Google Scholar]
Sprzedaż urządzeń wearables wzrośnie w 2017 roku, dostęp 10.02.2018, http://evertiq.pl/news/19812. [Google Scholar]
Stencel M., Sposób ubierania się – konformizm społeczny czy manifestacja tożsamości?, dostęp 11.02.2018, http://www.treco.pl/wiedza/artykuly-szczegoly/id/23/sposob-ubierania-sie-konformizm-spoleczny-czy-manifestacja-tozsamosci-/. [Google Scholar]
Topolska E., Ubieralna rewolucja trwa – raport Raconteur: wearable technologies, dostęp 17.01.2018, http://www.mobiletrends.pl/ubieralna-rewolucja-trwa-raport-raconteur-wearable-technologies/. [Google Scholar]
Vermesan O., Friess P., Internet of Things -from research and innovation to market deployment, Aalborg 2014. [Google Scholar]
Wearables.pl – urządzenia do noszenia, dostęp 29.12.2015, http://wearables.pl/. [Google Scholar]
Witt A., Wearables – jak to jest po polsku?, dostęp 05.02.2018, http://wittamina.pl/wearables-po-polsku/. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-01-22


Dział
Komunikacja społeczna

Udostępnij

Gruchoła, M. (2019). Ubiór, strój i kostium w kontekście ubieralnej elektroniki (wearable electronic). Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 375-392. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.4.375-392

Małgorzata Gruchoła  mgruch@kul.lublin.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)


Inne teksty tego samego autora