Powołanie i status sędziego prawa administracyjnego w kontekście orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie Lucia v. SEC


Abstrakt

W artykule została omówiona kwestia powołania i statusu sędziów prawa administracyjnego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC) na gruncie orzeczenia amerykańskiego Sądu Najwyższego w sprawie Lucia v. SEC, w którym uznano, że są oni urzędnikami państwowymi. Zaprezentowano też argumentację sędziów Sądu Najwyższego, zawartą w przedstawionych przez nich opiniach zbieżnych i zdaniach odrębnych. Artykuł omawia również rozporządzenie wykonawcze prezydenta Donalda Trumpa, wydane w reakcji na orzeczenie sądu. Rozporządzenie wprowadziło znaczące zmiany w zakresie powoływania sędziów prawa administracyjnego.


Słowa kluczowe

sędzia prawa administracyjnego; Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych; agencje administracyjne; Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych

Akty prawne i dokumenty:
The Constitution of the United States, tekst w j. angielskim dostępny na: https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript [Google Scholar]
Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, tłum. na j. polski J. Walachowicz, w: Historia ustroju państwa w tekstach źródłowych, red. B. Lesiński, J. Walachowicz, Warszawa/Poznań 1992, s.105-123. [Google Scholar]
Paperwork Reduction Act, http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title44-section3502&num=0&edition=prelim [Google Scholar]
Ustawa o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r. (Securities Exchange Act), http://uscode.house.gov/browse/prelim@title15/chapter2B&edition=prelim [Google Scholar]
Rozporządzenie wykonawcze Prezydenta Stanów Zjednoczonych (Executive Order 13843), https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-excepting-administrative-law-judges-competitive-service/ [Google Scholar]
Kodeks Przepisów Federalnych (Code of Federal Regulations), tytuł 17, § 201.360(b), https://ecfr.io/Title-17/se17.3.201_1360 [Google Scholar]
Kodeks Stanów Zjednoczonych (U.S. Code), tytuł 5, http://uscode.house.gov/browse/prelim@title5&edition=prelim [Google Scholar]
Kodeks Stanów Zjednoczonych (U.S. Code), tytuł 15, http://uscode.house.gov/browse/prelim@title15&edition=prelim [Google Scholar]
Memorandum Dyrektora Biura do spraw Zarządzania Personelem dla kierowników departamentów i agencji z dnia 10 lipca 2018, https://chcoc.gov/content/executive-order-%E2%80%93-excepting-administrative-law-judges-competitive-service [dostęp: 5.11.2018]. [Google Scholar]
Orzecznictwo:
United States v. Germaine, 99 U.S. 508, 510 (1879)
Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1 (1976)
Freytag v. Commissioner, 501 U.S. 868 (1991)
Lucia v. SEC, 585 U.S. _(2018)
Literatura:
Barnett K., Against administrative judges, University of California Davis Law Review 2016, vol. 49, n. 5, s. 1643-1718. [Google Scholar]
Dahan K., The constitutionality of SEC administrative proceedings: the SEC cure its ALJ appointment scheme, Cardozo Law Review 2017, vol. 38, nr 3, s. 1211-1249 [Google Scholar]
Frankel A., As Trump claims power to pick federal agency judges, skeptics fear court-packing, artykuł dostępny za pośrednictwem serwisu internetowego www.reuters.com [dostęp: 5.11.2018]. [Google Scholar]
Fox W.F., Understanding Administrative Law, LexisNexis 2012. [Google Scholar]
Gifford D.J., Federal Administrative Law Judges: the relevance of past choices to future directions, Administrative Law Review 1997, vol. 49, nr 1, s. 1-60. [Google Scholar]
Górski G., Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych do 1930 roku, Lublin 2006. [Google Scholar]
Hauser R., Wróbel A., Niewiadomski Z., (red.), System prawa administracyjnego, t. 6: Podmioty administrujące, Warszawa 2011. [Google Scholar]
Hickman K.E., Pierce Jr. R.J. (red.), Federal Administrative Law. Cases and Materials, Foundation Press 2010 [Google Scholar]
Laidler P., Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki: przewodnik, Kraków 2007. [Google Scholar]
Mascott J.L., Who are „Officers of the United States”?, Stanford Law Review 2018, vol. 70, s. 443-564. [Google Scholar]
Mikuli P., Zdekoncentrowana sądowa kontrola konstytucyjności prawa: Stany Zjednoczone i państwa europejskie, Kraków 2007. [Google Scholar]
Newman L., Are SEC Administrative Proceedings the New [Unconstitutional] Normal?, Review of Litigation 2017, vol. 36, nr 1, s. 193-217. [Google Scholar]
Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa 2013. [Google Scholar]
Szmulik B. (red.), Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa 2012. [Google Scholar]
Tokarczyk R., Prawo amerykańskie, Warszawa 2009. [Google Scholar]
West E.G., Congressional Power over Office Creation, Yale Law Journal 2018, vol. 128, nr 1, s. 166-230. [Google Scholar]
Wirth E. M., Becoming a United States Administrative Law Judge, https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/administrative_law/2017_Careers_Book_Wirth_Chapter_updated.pdf [dostęp: 5.11.2018]. [Google Scholar]
Zych T., W poszukiwaniu pewności prawa. Precedens a przewidywalność orzeczeń sądowych w tradycji prawa anglosaskiego, Kraków 2007. [Google Scholar]
Strony internetowe:
https://www.opm.gov [dostęp: 5.11.2018]. [Google Scholar]
http://www.scotusblog.com [dostęp: 5.11.2018]. [Google Scholar]
https://www.sec.gov [dostęp: 5.11.2018]. [Google Scholar]
https://www.supremecourt.gov [dostęp: 5.11.2018]. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-01-23


Dział
Varia

Udostępnij

Liszka, P. (2019). Powołanie i status sędziego prawa administracyjnego w kontekście orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie Lucia v. SEC. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 421-435. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.4.421-435

Paulina Liszka  aulina.liszka@kul.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)