[1]
Kozieł, G. 2018. Z problematyki wynagrodzenia za udostępnianie utworu naukowego na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 1 (maj 2018), 31-41. DOI:https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.31-41.