[1]
Pethe, A. 2018. Wizualny aspekt przekazu treści religijnych w polskiej prasie katolickiej. Od teorii do praktyki (na przykładzie „Gościa Niedzielnego” i „Tygodnika Powszechnego”). Zeszyty Naukowe KUL. 61, 1 (maj 2018), 297-318. DOI:https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.297-318.