[1]
Jarosz, A. 2018. (Nie)zgodnie z przekonaniami ojca, (nie)zgodnie z Biblią, czyli o intertekstualnym świecie odniesień biblijnych w powieści Franz i François Françoisa Weyergansa. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 1 (maj 2018), 415-432. DOI:https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.415-432.