[1]
Kłoda, E. 2018. Ilustracja słów Pisma Świętego jako element polemiki międzywyznaniowej w dobie kontrreformacji na przykładzie obrazu Trójca Święta w kościele pojezuickim w Twardocicach. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 1 (maj 2018), 433-444. DOI:https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.433-444.