[1]
Piesiewicz, P. 2018. Wymagalna wierzytelność z autorskich praw majątkowych jako przedmiot egzekucji w postępowaniu cywilnym. Zeszyty Naukowe KUL. 61, 3 (grudz. 2018), 77-93. DOI:https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.3.77-93.