[1]
Karpiuk, M. 2020. Bezpieczeństwo jako wartość prawnie chroniona. Zeszyty Naukowe KUL. 62, 3 (sty. 2020), 3-14.