[1]
Szymczyk, J. 2020. Socjologiczne rozumienie wartoĊ›ci w aspekcie relacjonistycznym. Zeszyty Naukowe KUL. 62, 3 (sty. 2020), 35-54. DOI:https://doi.org/10.31743/zn.2019.62.3.03.