(1)
Bryła, W. Rody W Pacholęciu Hetmańskim Wincentego Pola. zn 2018, 61, 463-474.